Harmonogram wywozu odpadów

  23 grudzień 2013
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

HARMONOGRAM WTWOZU ODPADÓW NA OSIEDLU SŁAWIĘCICE

W OKRESIE 1.01.2014 DO 30.06.2014

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

 

 SEGREGACJA ODPADÓW

 

Rodzaj pojemnika

Rodzaj odpadów

Częstotliwość odbioru

Limit na mieszkańca

zgodnie z częstotliwością odbioru

Worek żółty

Odpady suche:

 • Opakowania plastikowe
 • Papier i tektura
 • Opakowania metalowe
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Szkło opakowaniowe
 • Trawa
 • Liście
 • Gałęzie
 • Resztki kuchenne (za wyjątkiem mięs i ryb)
 • 1.XI- 31.III- raz na dwa tygodnie
 • 1.IV- 31.X- raz na  tydzień

Raz w miesiącu

Minimum 40l

Worek zielony

Odpady szklane:

Raz na dwa miesiące

Minimum 20l

Pojemnik brązowy

Bioodpady:

W okresie

Minimum 10l

Pojemnik czarny, ciemnoszary, metaliczny

Odpady pozostałe za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych*

Raz na 2 tygodnie

Maximum 40l

Wystawka

Odpady wielkogabarytowe

Elektrośmieci

Opony

Raz na pół roku

Bez ograniczeń

 

PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW PROBLEMOWYCH

PUNKT

Rodzaj odpadu

Roczny górny limit na mieszkańca

Apteki

Leki, opakowania po lekach*

Bez ograniczeń

Placówki oświatowe, urzędy, sklepy

Baterie*

Bez ograniczeń

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Bez ograniczeń

Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków

Bez ograniczeń

Wielkogabarytowe – meble

Bez ograniczeń

Wielkogabarytowe z metalu

Bez ograniczeń

Opony

Bez ograniczeń

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

300 kg

Szkło opakowaniowe

Bez ograniczeń

Odpady surowcowe (tzw. „suche”)

Bez ograniczeń

Zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny

Bez ograniczeń

Metale

Bez ograniczeń

Rozpuszczalniki*

Bez ograniczeń

Odczynniki fotograficzne*

Bez ograniczeń

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne*

Bez ograniczeń

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne*

Bez ograniczeń

Leki*

100 g

*Odpady niebezpieczne

 

Ważne wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz

loader